RECYKLOŠITÍ 

A SOUSEDSKÁ DÍLNA

Děkujeme všem, kteří přišli do Dětského domova Pyšely a pomohli s výrobou pomůcek a hraček pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením a pro klienty Alzheimer home Pyšely.

V červnu budeme vyrábět (šít, malovat, řezat a vyřezávat) pomůcky pro zrakově hendikepované.