LÍPY REPUBLIKY 2018

  Plán aktivit předložený obci v březnu 2018.

  1. Cíl projektu

  Zapojit se do oslav 100 letého výročí Československé republiky. Výsadba lípy (lip).  Zapojení široké veřejnosti do aktivit - "oslav". Zapojení organizací, spolků atd.

  Celostátní aktivity:

  Stromy svobody: https://www.stromysvobody.cz/

  Lípy republiky: https://lipyrepubliky.cz/

  2. Aktivity v roce 2018

  A.) Hledání místa pro lípu 2018

  Místo by mělo být reprezentativní, dostupné a vyhovující pro výsadbu. Překážkami jsou - vedené inženýrské sítě (kanalizace atd.), vlastnictví pozemku, stínění okolních domů atd.

  Zapojení veřejnosti do výběru lokality = zapojení do děje J

  Jak hlasovat?

  1. Kolo = zasílání návrhů

  • anketa na webu obce
  • návrhy emailem: lipy2018@mistopodlipou.cz
  • hlasování v infocentru, jiná dostupná schránka...? 

2.Kolo = hlasování pro vybraných TOP 5 (nejčastější z 1. Kola), splňující podmínky výsadby

 • anketa na webu obce
 • hlasování v infocentru, jiná dostupná schránka...?
 • TERMÍN: vyhlášení 1. Kolo: 20.4. - 6.5.; vyhlášení 2. Kolo: 15. 5. - 31.5.
  B.) Veřejná sbírka na strom 
  Velikost stromu bude ovlivněna vybranou částkou + bude umístěna plaketa s popisem + lavička. Náklady: Ceny stromu: 300 - 30 000 Kč + doprava, plaketa, lavička atd. Kam přispívat?
 • transparentní účet
 • pokladnička v infocentru
 • pokladnička na akcích 

TERMÍN: vyhlášení sbírky: květen-září                                                                                  

 C.) Mapování významných stromů, zvláště lip

 • Vytvoření "lipové stezky", mapy....(popis, datum a důvod výsadby...)
 • Zmapování pokácených významných stromů (znovuobnovení?)
 • Po zmapování - geocashing, jiné hry - "hledačky"....

Do aktivit zapojit: MŠ, ZŠ, atd., volnočasové kroužky - KRPŠ, hasiči atd...

https://www.stromysvobody.cz/Ke-stazeni/Pro-skoly.aspx

Podklad: Lípy a významné stromy v Pyšelích nám zpracovala paní Srnská (muzeum) - velice děkujeme.

Jak zorganizovat:

 • Vytvoření zpracovatelských týmů
 • Každý tým zpracovává určitou lokalitu / každý zpracovává stejnou lokalitu

Výsledek:

 • Mapa s popisem významných stromů (kdy a proč byl vysazen, příběh...) + foto/kresba
 • Např. barevné rozlišení podle stáří, druhu atd. - fantazii se meze nekladou
 • Vyznačení lipové/stromové stezky


MAPOVÁNÍ STROMŮ BUDE HLAVNÍ NÁPLNÍ PODZIMNÍHO PROGRAMU SKAUTŮ.


P.O.D. L.I.P.O.U. z.ú.  
Pyšely 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!