LÍPY REPUBLIKY 2018

  Plán aktivit předložený obci v březnu 2018.

  1. Cíl projektu

  Zapojit se do oslav 100 letého výročí Československé republiky. Výsadba lípy (lip).  Zapojení široké veřejnosti do aktivit - "oslav". Zapojení organizací, spolků atd.

  Celostátní aktivity:

  Stromy svobody: https://www.stromysvobody.cz/

  Lípy republiky: https://lipyrepubliky.cz/

  2. Aktivity v roce 2018

  A.) Hledání místa pro lípu 2018

  Místo by mělo být reprezentativní, dostupné a vyhovující pro výsadbu. Překážkami jsou - vedené inženýrské sítě (kanalizace atd.), vlastnictví pozemku, stínění okolních domů atd.

  Zapojení veřejnosti do výběru lokality = zapojení do děje J

  Jak hlasovat?

  1. Kolo = zasílání návrhů

  • anketa na webu obce
  • návrhy emailem: lipy2018@mistopodlipou.cz
  • hlasování v infocentru, jiná dostupná schránka...? 

2.Kolo = hlasování pro vybraných TOP 5 (nejčastější z 1. Kola), splňující podmínky výsadby

 • anketa na webu obce
 • hlasování v infocentru, jiná dostupná schránka...?
 • TERMÍN: vyhlášení 1. Kolo: 20.4. - 6.5.; vyhlášení 2. Kolo: 15. 5. - 31.5.
  B.) Veřejná sbírka na strom 
  Velikost stromu bude ovlivněna vybranou částkou + bude umístěna plaketa s popisem + lavička. Náklady: Ceny stromu: 300 - 30 000 Kč + doprava, plaketa, lavička atd. Kam přispívat?
 • transparentní účet
 • pokladnička v infocentru
 • pokladnička na akcích 

TERMÍN: vyhlášení sbírky: květen-září                                                                                  

 C.) Mapování významných stromů, zvláště lip

 • Vytvoření "lipové stezky", mapy....(popis, datum a důvod výsadby...)
 • Zmapování pokácených významných stromů (znovuobnovení?)
 • Po zmapování - geocashing, jiné hry - "hledačky"....

Do aktivit zapojit: MŠ, ZŠ, atd., volnočasové kroužky - KRPŠ, hasiči atd...

https://www.stromysvobody.cz/Ke-stazeni/Pro-skoly.aspx

Podklad: Lípy a významné stromy v Pyšelích nám zpracovala paní Srnská (muzeum) - velice děkujeme.

Jak zorganizovat:

 • Vytvoření zpracovatelských týmů
 • Každý tým zpracovává určitou lokalitu / každý zpracovává stejnou lokalitu

Výsledek:

 • Mapa s popisem významných stromů (kdy a proč byl vysazen, příběh...) + foto/kresba
 • Např. barevné rozlišení podle stáří, druhu atd. - fantazii se meze nekladou
 • Vyznačení lipové/stromové stezky


MAPOVÁNÍ STROMŮ BUDE HLAVNÍ NÁPLNÍ PODZIMNÍHO PROGRAMU SKAUTŮ.


P.O.D. L.I.P.O.U. z.ú.  
Pyšely 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky