Co jsme v listopadu 2018 vyrobili?

Děkujeme všem, kteří přišli do Dětského domova Pyšely a pomohli s výrobou pomůcek a hraček pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením a  pro klienty Alzheimer home Pyšely.