Co jsme v listopadu 2018 vyrobili?

20.11.2018

Děkujeme všem, kteří přišli do Dětského domova Pyšely a pomohli s výrobou pomůcek a hraček pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením a  pro klienty Alzheimer home Pyšely.